Now showing items 1-1 of 1

    • Příprava titaničitanu vápenatého pomocí plazmového stříkání suspenze. 

      Author: Jech Petr; Supervisor: Kotlan Jiří; Opponent: Houdková - Šimůnková Šárka
      Tato diplomová práce se zabývá návrhem postupu pro vytvoření titaničitanu vápenatého (CaTiO3) pomocí metody založené na reakci uhličitanu vápenatého (CaCO3) a oxidu titaničitého (TiO2) v průběhu plazmového stříkání. Těžištěm ...