Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení cementové mlýnice 

   Author: Jan Bitter; Supervisor: Strašík Jan; Opponent: Hlinovský Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Práce se zabývá komplexním návrhem modernizace řídících komponent experimentální cementové mlýnice. V úvodní části jsou shrnuty hlavní důvody rekonstrukce a je podrobně popsána náhrada řídicího systému. V další části práce ...