Now showing items 1-1 of 1

    • Vliv stejnosměrných bludných proudů na korozní odolnost trub z tvárné litiny 

      Author: Zedník Jiří; Supervisor: Cimbolinec Ivan; Opponent: Kudláček Ivan
      Tato diplomová práce se zabývá výzkumem odolnosti trub z tvárné litiny s ochranným obalem z plasticky modifikované cementové malty (OCM) proti negativním účinkům stejnosměrných bludných proudů. V teoretické části pojednává ...