Now showing items 1-2 of 1

    Dendritic growth, electrochemical migration, soldering, PCB (printed circuit board) (1)
    Růst dendritů, elektrochemická migrace, pájení, DPS (deska plošného spoje) (1)