Now showing items 1-1 of 1

  • Bezdrátový přenos energie indukční vazbou 

   Author: Lukáš Pacák; Supervisor: Kočárník Petr; Opponent: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Práce se zabývá bezdrátovým přenosem energie pomocí indukční vazby. Jsou zde představeny základní technologická řešení, oblasti využití a používané standardy. Je popsán fyzikální princip a chování soustavy v harmonickém ...