Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv prokovů na termomechanické vlastnosti desek plošných spojů 

   Author: Radim Ille; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Martínek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem prokovů na termomechanické vlastností desek plošných spojů (DPS). V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé oblasti desek plošných spojů, jako jsou substráty, druhy, technologie ...