Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv mechanického napětí a teplotních šoků na klimatické stárnutí adhezních spojů 

   Author: Jiří Sokol; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se základními principy elektricky vodivých lepidel. V teoretické části je popsáno složení lepidel elektricky vodivých lepidel, dělení z hlediska vodivosti a princip vodivosti. ...