Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv nastavení parametrů 3D tiskárny na vlastnosti tištěných objektů 

   Author: Sándor Ádám; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Chadima David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Táto práca sa zabýva s technológiami aditívnej výroby a jej druhmi. Ďalej výhodami a nevýhodami najviac používaných materiálov v 3D tlače, mechanickými a termomechanickými vlastnosťami materiálov, ktoré sú dôležitými ...