Now showing items 1-1 of 1

  • Zařízení pro měření spektrální odezvy fotovoltaických článků 

   Author: Jan Bitter; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Koller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Práce se zabývá problematikou měření spektrální odezvy fotovoltaických článků a modulů. V úvodu práce jsou shrnuty hlavní parametry článků a používané metody měření spektrální odezvy. V další části práce je navrženo ...