Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace FV systému s ukládáním energie do vody 

   Author: Sahithi Angara; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tématem této bakalářské práce bylo analyzovat výkonnost fotovoltaického (FV) systému rodinného domu se sídlem v České Republice. Některé z hlavních úkolů, které byly provedeny, zahrnovaly: simulaci instalovaného FV domu v ...