Now showing items 1-1 of 1

    • Diagnostika krystalických křemíkových fotovoltaických modulů 

      Author: Papaioannou Georgios- Ioannis; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Wolf Petr
      Tato práce se zabývá problematikou diagnostiky fotovoltaických (PV) modulů. Jsou zde popsány hlavní používané technologie a jejich parametry se zaměřením na zapojení PV modulů. Pro měření byly použity tři metody - flash ...