Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení víceúrovňového střídače s upínacími diodami 

   Author: Monika Merhoutová; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Stejskal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá simulací řízení třífázového tříúrovňového střídače s upínacími diodami pomocí modulace prostorového vektoru. V první části se tato práce zabývá popsáním algoritmu modulace prostorového vektoru ...