Now showing items 1-1 of 1

    • Vliv povrchové úpravy na vznik voidů v pájených spojích 

      Author: Kozák Martin; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Urbánek Michal
      Tato bakalářská práce se zabývá tématikou vzniku voidů v pájených spojích. Teoretická část práce se zabývá technologií pájení, metodami pájení, tavidly, povrchovými úpravami a chybami vznikajícími při pájení, kde jsou ...