Now showing items 1-2 of 2

  • Elektrické vlastnosti fotopolymerů pro 3D tisk 

   Author: Jan Půlpán; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Pinkner Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se skládá ze tří hlavních částí, a to z rešerše pojednávající o různých metodách 3D tisku s detailně zpracovanou kapitolou o technologii SLA, praktické části, ve které je popsán postup při přípravě ...
  • Technologie aditivní výroby 

   Author: Jindřich Bareš; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Drahotová Mizerová Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Cílem této práce je porovnat dvě metody 3D tisku. Jednou z nich je Fused Filament Fabrication známou pod zkratkou FFF. Druhou metodou je stereolitografie neboli SLA. Porovnávanými hledisky jsou výhody a nevýhody jednotlivých ...