Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace optického spektrometru pomocí softwarového lock-in analyzéru 

   Author: Wimmer Lukáš; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Remeš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá realizací optické cesty aparatury pro měření kvantové účinnosti a jejího ovládání pomocí softwaru. Dále popisuje princip činnosti analogových lock-in zesilovačů a způsobem jejich nahrazení s ...