Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv vybraných složek provozního prostředí na svítivost elektroluminiscenčních diood. 

   Author: Malíř Jakub; Supervisor: Kudláček Ivan; Opponent: Žák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá funkčním principem LED (Light emitting diode) světelných zdrojů. V první části textu jsou rozebrány základní vlastnosti a stručná historie elektroluminiscenčních diod a možné příčiny poruch LED při ...