Now showing items 1-1 of 1

  • Využití simulačního nástroje AnyLogic při simulaci procesů. 

   Author: Sarsembayev Igor; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Georgiev Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato bakalářská práce vypraví o simulačním nástroje AnyLogic určeným k sestrojení simulačních modelů různých typů modelování. Cílem je seznámit profesoři a studenty s možnostmi simulačního modelování. Jako příklad k ...