Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a konstrukce jednoduchého zdroje vysokého napětí 

   Author: Lukáš Červený; Supervisor: Pankrác Vítězslav; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Práce se věnuje shromáždění základních informací o různých typech zdrojů napětí a vymezení funkce jejich komponent. Z~různých možností je vybrána topologie zdroje vysokého napětí, jež je dostatečně efektivní, zároveň ale ...