Now showing items 1-2 of 2

  • Školící robotické pracoviště 

   Author: Ondřej Bělovský; Supervisor: Hradecký Martin; Opponent: Künzel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit program pro ukázkovou aplikaci na robotickém pracovišti ve firmě B:TECH, a.s. V teoretické části se budu zabývat obecnou problematikou PLC, HMI panelů, robotů a jejich vzájemnou komunikací. ...
  • Vytvoření automatizovaného pracoviště se vzdáleným přístupem 

   Author: Tereza Jeřábková; Supervisor: Kozák Martin; Opponent: Rakušan Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením automatizovaného pracoviště se vzdáleným přístupem. Úvodní část práce je věnována základům automatizace, programovacím jazykům PLC a představení portfolia řídicích systémů firmy ...