Now showing items 1-1 of 1

  • Mechanické úložiště elektrické energie 

   Author: Adam Pešek; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Rezler Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tento dokument se věnuje úložištím energie využívající energii tíhového pole. V teoretické části jsou popsány nejpoužívanější technologie úložišť elektrické energie. Dále se text zaměřuje otázkou dalšího vývoje úložišť. ...