Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv nabíjecích systémů pro elektromobily na napěťové a výkonové poměry distribuční sítě nízkého napětí 

   Author: Michal Řehoř; Supervisor: Lipčák Ondřej; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem nabíjecích systémů pro elektromobily na distribuční síť nízkého napětí. Práce je vsazena do prostředí České republiky. Teoretickou částí práce je zmapování systémů dobíjení elektromobilů. ...