Now showing items 1-3 of 3

  • Hlídání úniku vody 

   Author: Ondřej Vácha; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a výrobě zařízení pro hlídání úniku vody v domácím rozvodu. Obsahuje návrh plošného spoje, napsání programu pro centrální jednotku a pro WiFi modul. Dále obsahuje uvedení zařízení do ...
  • Mechanické úložiště elektrické energie 

   Author: Adam Pešek; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Rezler Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tento dokument se věnuje úložištím energie využívající energii tíhového pole. V teoretické části jsou popsány nejpoužívanější technologie úložišť elektrické energie. Dále se text zaměřuje otázkou dalšího vývoje úložišť. ...
  • Zařízení pro měření spektrální odezvy fotovoltaických článků 

   Author: Jan Bitter; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Koller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Práce se zabývá problematikou měření spektrální odezvy fotovoltaických článků a modulů. V úvodu práce jsou shrnuty hlavní parametry článků a používané metody měření spektrální odezvy. V další části práce je navrženo ...