Now showing items 1-2 of 1

    Lean Manufacturing, piece production, 5S, visual control, SMED, TPM, financial analysis, Overall Equipment Effectiveness (OEE), and personnel management (1)
    Štíhlá výroba, kusová výroba, 5S, vizuální řízení, SMED, TPM, finanční analýza, celková efektivita zařízení OEE, personální politika podniku (1)