Now showing items 1-2 of 1

    Project management, Project, Classic approach, Agile Approach, Scrum Methodology (1)
    Projektové řízení, projekt, klasický přístup, agilní přístup, agilní metodika Scrum (1)