Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh otočně sklopného stolu OS 

   Author: Matěj Hoffmann; Supervisor: Stach Eduard; Opponent: Mindl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce otočně sklopného stolu pro 5osý hybridní stroj využívající aditivní technologii WAAM. Součástí práce je rešerše konstrukčních typů a komponent otočně sklopných stolů a popis ...
  • Zkušební stanice pro 5 osé navařování metodou WAAM 

   Author: Filip Štěpánek; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Libovický Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato práce se zabývá konstrukcí zkušební stanice pro 5ti osé navařování pomocí metody WAAM. Cílem práce je seznámení se problematikou WAAM a s alternativy konstrukce zkušební stanice pro 5ti osé navařování. Pro zjednodušení ...