Now showing items 1-1 of 1

  • Postprocesor s řízením posuvové rychlosti os obráběcího stroje při frézování kompresorových kol 

   Author: Dominik Čech; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Maršík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Předložená diplomová práce se zabývá tématem optimalizace posuvové rychlosti při obrábění bokem kompresorového kola. Je představena optimalizační funkce, která je integrována do postprocesoru a následně je proveden test ...