Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh systému přídavného odměřování pro zvýšení přesnosti měření obráběcím strojem 

   Author: Tomáš Zavadil; Supervisor: Chládek Štěpán; Opponent: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Diplomová práce se zabývá konceptem systému přídavného odměřování za účelem zvýšení přesnosti měření na obráběcích strojích. Koncept se skládá z návrhu uchycení přídavného měřícího zařízení a zajištění komunikace mezi ...
  • Vliv vstupních parametrů na aproximační kvalitu modelu teplotních chyb frézovacího centra 

   Author: Michal Straka; Supervisor: Mareš Martin; Opponent: Minář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu různých vstupních parametrů (teplot) do kompenzačních modelů teplotních chyb způsobených pohybem v lineárních osách výrobního stroje. Byla hodnocena přenositelnost kompenzačních ...