Now showing items 1-2 of 2

  • Model teplotních deformací stroje a frézovacího nástroje zohledňující vliv řezného procesu 

   Author: Daniel Divíšek; Supervisor: Horejš Otakar; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá teplotními deformacemi stroje a nástroje během obráběcího procesu a možnostmi jejich eliminace. V rámci práce byl vytvořen kompenzační model pro eliminaci teplotních deformací stroje a nástroje ...
  • Přenositelnost aproximačních modelů teplotních deformací mezi různými stroji stejného typu a velikostí 

   Author: Oleg Zapolskikh; Supervisor: Mareš Martin; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Autor: Bc. Oleg Zapolskikh Název DP: Přenositelnost aproximačních modelů teplotních deformací mezi různými stroji stejného typu a velikosti. Rozsah práce: 79 str., 61 obr., 24 tab. Školní rok vyhotovení: 2020 Škola: ČVUT ...