Now showing items 1-1 of 1

  • Virtuální model laserového stroje a analýza jeho vlastností 

   Author: Alexander Kosenko; Supervisor: Matyska Vojtěch; Opponent: Zvolánek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou komplexního modelu laserového pálicího stroje od značky VANAD. Tento komplexní model byl vytvořen propojením diskreditovaného modelu mechanické stavby stroje a modelu regulace pohonu. Na ...