Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce modulu řízeně přeladitelného hltiče vibrací 

   Author: Martin Karas; Supervisor: Červenka Jaroslav; Opponent: Šnajdr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem modulu řízeně přeladitelného hltiče vibrací. Snaží se na základě vyhotovené rešerše najít optimální variantu konstrukčního řešení způsobu pasivního potlačení vibrací tlumené ...