Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh využití CNC frézovacího stroje pro dělení a broušení kovových vzorků. 

   Author: Marek Čáp; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce řeší aplikaci technologie rozbrušování a broušení v tříosém frézovacím CNC stroji BRIDGEPORT VMC 500. Je navržen upínač vzorku a vyřešeno upnutí rozbrušovacího a brusného nástroje do vřetena. Jsou vysvětleny ...