Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh úprav stojanu brusky pro optimalizaci teplotně – mechanického chování 

   Author: Eliška Müllerová; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Přiklopil Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato práce se zabývá teplotními deformacemi obráběcích strojů. V rešeršní části jsou představeny zdroje a propady tepla, způsoby sdílení tepla a základy MKP. Dále se práce zaměřuje na analýzu teplotních deformací hrotové ...