Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh experimentálního zařízení pro broušení rovinných ploch zkušebních vzorků 

   Author: Ulrych Michal; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Svoboda Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem experimentálního zařízení pro výrobu mnohostěnu. Práce obsahuje tři konstrukční návrhy zařízení. Na základě analýzy byla vybrána varianta, která nejlépe splňuje zvolená kritéria. Pro ...