Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba bionicky motivovaných povrchů laserem 

   Author: Tomáš Primus; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Vanda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Cílem této práce je zmapovat teoreticky i prakticky laserové mikroobrábění povrchu materiálu a následně zpracovat povrch za účelem změny povrchové smáčivosti. V práci byl laserem obráběn materiál Ti6Al4V za účelem zjištění ...