Now showing items 1-1 of 1

  • Simulační modely pro výpočtovou podporu návrhu vřetenových hlav 

   Author: Martina Cimpová; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Málek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Práce se zabývá tvorbou simulačních modelů sloužících pro návrh a kontrolu univerzální a vidlicové vřetenové hlavy. V rešeršní části se věnuje typům vřetenových hlav, výpočtovým metodám a existujícím softwarům pro simulaci ...