Now showing items 1-2 of 2

  • Efektivní navařování titanu laserem 

   Author: Jakub Petrus; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Dvořák Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Cílem této práce je zmapování problematiky navařování, zejména pak navařování laserem a následně provedení optimalizace procesu laserového navařování z drátu Ti-6Al-4V v laboratořích Ústavu výrobních strojů a zařízení na ...
  • Konstrukční návrh otočně sklopného stolu OS 

   Author: Matěj Hoffmann; Supervisor: Stach Eduard; Opponent: Mindl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce otočně sklopného stolu pro 5osý hybridní stroj využívající aditivní technologii WAAM. Součástí práce je rešerše konstrukčních typů a komponent otočně sklopných stolů a popis ...