Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce hybridního stroje - stroj pro možnost laserového navařování a frézování 

   Author: Proněk Jan; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Libovický Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
   Diplomová práce se zabývá konstrukcí hybridního stroje. Práce obsahuje rešerši současného stavu hybridních strojů a praktickou část zabývající se návrhem a konstrukcí stroje. Součástí práce je výkresová dokumentace vlastní ...