Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv použitého držáku na dynamickou poddajnost soustavy stroj - nástroj 

   Author: Quang Huy Bui; Supervisor: Janota Miroslav; Opponent: Kozlok Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu použitého nástrojového držáku na dynamickou poddajnost nástroje a stability řezného procesu. Úvodní část se skládá z rešerše pojednávající o používaných typech nástrojových ...