Now showing items 1-4 of 4

  • Filtrace při měření 

   Author: Losman Jakub; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Management rizika z hlediska systému managementu kvality (QMS) 

   Author: Bušek Vojtěch; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   V této diplomové práci vypracované v rámci oboru Výrobní a materiálové inženýrství jsou vysvětleny základní pojmy managementu rizik a rizik inovačního procesu. Jedna ze stěžejních částí této práce se zabývá jednotlivými ...
  • Požadavky na kvalitu v procesu technologie tváření 

   Author: Hájek Petr; Supervisor: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Stanovení přijatelných nejistot filtrů používaných v oblasti metrologie 

   Author: Gura Tomáš; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá filtrací při měření na souřadnicových systémech, především pak studiem a vysvětlením funkce jednotlivých filtrů. Uvedených v dostupných normativních dokumentech. Jedná se zejména o filtry ...