Now showing items 1-1 of 1

  • Technologický projekt výroby anténních držáků (satelitních konzol) 

   Author: Pavlík Štěpán; Supervisor: Preclík Vratislav; Opponent: Nevečeřalová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
   Diplomová práce je zaměřena na vypracování technologického projektu výroby anténních držáků (satelitních konzol). Teoretická část práce zkoumá dělení spotřeby času, metody měření spotřeby času a popisuje nejpoužívanější ...