Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a výroba přípravku pro uchycení únavových těles při pokročilých zpúsobech dokončování 

   Author: Aleš Cimr; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Pala Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Diplomová práce se zabývá dokončovacími technologiemi obrábění a jejich vlivem na únavové vlastnosti materiálů používaných na rotační součásti leteckých motorů. Jednotlivé technologie jsou nejprve rozděleny podle principu ...