Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj a výroba součásti hydroformingového lisu 

   Author: Ondřej Vejmělek; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Březina Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj technologie výroby součásti do hydroformingového lisu. V rešeršní části je stručný popis technologie hydroformingu a použitelných nástrojových ocelí. Praktická část se zabývá návrhy ...