Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému normování práce 

   Author: Netolická Eliška; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Karbusová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato diplomová práce se věnuje značení a způsobům zjišťování spotřeby času z různých hledisek. Dále se zabývá důvody normování práce a legislativou platnou v České republice, která má vliv na normování práce. Ve spolupráci ...