Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh nové technologie výroby na CNC stroji 

   Author: Rebeka Starková; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Náprstková Nataša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   V této diplomové práci se zaměřím na návrh nové technologie výroby dílu na CNC strojích pro firmu 2 ES Dexter. Zhodnotím možnosti strojního vybavení firmy, navrhnu několik variant pro výrobu daného dílu. Tyto varianty ...