Now showing items 1-6 of 6

  • Kontrola montážních přípravků s využitím CMM 

   Author: Ladislav Šumský; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Diplomová práce pojednává o problematice upnutých součástí do montážních přípravků, které jsou kontrolovány využitím CMM. Zaměřuje se na celkový pohled možnosti upínání, kategorizaci jednotlivých prvků a dále je v práci ...
  • Kontrola součástí na souřadnicových měřicích strojích s využitím otočného stolu 

   Author: Miroslav Mikoláš; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Boháč Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce pojednává o otočných stolech využívaných při měření souřadnicovými měřicími stroji a jejich vlivu na přesnost měření. V úvodní části se tato práce zabývá hlavně otočnými stoly, jejich konstrukcí, ...
  • Návrh artefaktu pro ověření přesnosti souřadnicových měřicích strojů 

   Author: Vostrovský Jakub; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Šulc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Práce se zabývá problematikou ověřování přesnosti souřadnicových měřicích strojů (CMM). Nejprve je řešen přístup a předpisy normy ISO 10360, zabývající se přejímacími a periodic-kými zkouškami souřadnicových měřicích strojů. ...
  • Návrh upínacího přípravku pro kontrolu geometrických specifikací plechového lisovaného dílu 

   Author: Gaduš Stanislav; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Novotný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Cílem diplomové práce je prozkoumání možných variant měření plechového výlisku použitého v konstrukci stavebního stroje, návrh upínacího přípravku pro zmíněný dílec a tvorba plánu měření. Práce též nabízí stručný vhled do ...
  • Optimalizace technologie výroby ložiskových pouzder 

   Author: Hawiger Vojtěch; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Škaryd Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Hlavní náplní diplomové práce je optimalizovat výrobu ložiskových pouzder. Snahou je snížit dosahované přídavky na honováním, respektive snížit časovou náročnost honování. Zaměření je na ocel 100Cr6 (14 109, 1.2067 nebo ...
  • Vliv produktivity kontroly na CMM na způsobilost procesu měření 

   Author: Müller Marek; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Mikeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Cílem diplomové práce je vliv produktivity kontroly na CMM na způsobilost procesu měření. První část se zabývá souřadnicovou měřicí technikou. Následně je popisován postup měření na souřadnicových měřicích strojích, způsob ...