Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace řezných podmínek pro danou součást 

   Author: Malec Petr; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Jirásek Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Tato práce se zabývá optimalizací řezných podmínek pro vybranou součást v konkrétním výrobním podniku. První část práce se věnuje analýze současného stavu obrábění v podniku. V další části jsou pak popsány teoretické ...