Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace řezných podmínek u vybrané součásti ve vybraném podniku 

   Author: Maděra Vladek; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Šereda Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací obráběcího procesu. Pro obrábění je na začátku vybrán obrobek, který se vyrábí již stanovenými podmínkami. Zabývá se optimalizací na základě minimalizace nákladů či maximalizace ...