Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh příměrného přípravku pro kontrolu rámu rypadla na CMM 

   Author: Lucia Škutová; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Novotný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom riešenia kontroly ložiskovej plochy rámu rýpadla na súradnicovom meracom stroji. Práca predstavuje riešenie danej problematiky merania formou prímerného prípravku. V praktickej časti bol ...