Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace tryskání ozubených kol 

   Author: Lelek Martin; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato diplomová práce shrnuje základní teoretické poznatky o pevnostním tryskání. V úvodu práce je identifikována technologie pevnostního tryskání. V další části je pak blíže popsáno zbytkové napětí, včetně metod jeho ...