Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace procesu montáže hydraulického rozvaděče rypadla 

   Author: Jakub Kala; Supervisor: Kyncl Jiří; Opponent: Kocourek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práce se zabývá návrhem montážní linky hydraulických rozvaděčů pro kompaktní pásová rypadla ve spolupráci se společností Doosan Bobcat EMEA s.r.o. V rešeršní části práce pojednává o problematice montážních procesů ...